Regulamin newsletter'a Figlo-Park

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez figlo-park.pl z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 90

  1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością sklepu i wypożyczalni figlo-park.pl – m.in. informacje o spotkaniach i turniejach organizowanych przez figlo-park.pl.
  2. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz
  3. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a
  4. figlo-park.pl nie będzie udostępniać powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim
  5. Sklep i wypożyczalnia figlo-park.pl ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.